Welkom @ VGPH

VGPH staat voor Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap.

Het VGPH is actief binnen de volgende domeinen:

  • Ondersteuning van gebruikersvertegenwoordigers aan overlegtafels over zorgregie
  • Informatie rond zorgregie
  • Klachtenprocedure

Gebruikersorganisaties waarbij je terecht kan voor
vragen omtrent de omschakeling naar Persoonsvolgende Financiering

Nieuws

De Raad van Gebruikers van het VGPH organiseert in samenwerking met de vier bijstandsorganisaties gerichte infosessies Persoonsvolgend Budget (PVB)...

Lees meer  

Zoals jullie ongetwijfeld al gemerkt hebben zijn de Terbeschikkingstellingsbrieven over het definitieve persoonsvolgend budget intussen bezorgd...

Lees meer  

Je dient een aanvraag in voor intensieve handicapspecifieke ondersteuning  (of niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) bij het...

Lees meer  

Het VAPH, de Federatie voor Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen voor personen met een handicap (FOVIG), de Katholieke...

Lees meer  

Het aansluiten bij de Vlaamse Zorgverzekering was voor Brusselaars tot nu toe niet wettelijk verplicht. Ze konden zich wel vrijwillig aansluiten bij...

Lees meer  

Vandaag, op 1 april 2016, start de Persoonsvolgende Financiering. Dit systeem zal de komende maanden stapsgewijs ingevoerd worden. Personen met een...

Lees meer  

Om een Persoonsvolgend Budget aan te vragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), moet je een ondersteuningsplan...

Lees meer  

Op 1 april 2016 start Persoonsvolgende Financiering. Bijstandsorganisaties kunnen je helpen bij het beheren van je (persoonsvolgend) budget en bij je...

Lees meer  

Op de website van het VAPH staat een korte video over rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en een video over de persoonsvolgende financiering...

Lees meer  

Op 3 december 2015 gaven Ann Van den Abbeele, projectmanager voor PVF in het VAPH, en gebruikersvertegenwoordiger Ingrid Borré een nieuwe...

Lees meer