Basisondersteuningsbudget (ook) voor Brusselaars

  • Het aansluiten bij de Vlaamse Zorgverzekering was voor Brusselaars tot nu toe niet wettelijk verplicht. Ze konden zich wel vrijwillig aansluiten bij een erkende zorgkas vanaf het jaar dat ze 26 werden. Om een Basisondersteuningsbudget te kunnen krijgen, is een aansluiting echter noodzakelijk. Het niet tijdig aansluiten bij een erkende zorgkas kan in Vlaanderen leiden tot een wachttijd van 10 jaar vooraleer beroep te kunnen doen op diensten van die zorgverzekering.
  • Er is goed nieuws! Brusselaars krijgen in de loop van 2016 de kans om zich aan te sluiten bij een erkende zorgkas zonder wachttijd wat betreft Basisondersteuningsbudget. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG) zijn een samenwerking aangegaan om burgers, hulpverleners en belanghebbenden tijdig te informeren over het gunstige moment voor deze aansluiting.
  • Voorlopig wordt er afgeraden om personen met een handicap nu al te laten aansluiten bij een erkende zorgkas. Er wordt voorgesteld dit te doen eenmaal het Decreet Vlaamse Bescherming definitief is goedgekeurd.
  • Brusselaars zouden de tijd krijgen om zich tot eind 2017 aan te sluiten bij een erkende zorgkas.