Een Persoonsvolgend Budget aan te vragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Om een Persoonsvolgend Budget aan te vragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), moet je een ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget indienen. 

Een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget maken

Om een Persoonsvolgend Budget aan te vragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), moet je een ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget indienen.
In dat plan beschrijf je je ondersteuningsvraag.
Daarvoor moet je goed weten welke je ondersteuningsvraag is en hoe je die ondersteuning wilt organiseren. Dat kom je te weten via een proces van vraagverheldering.
Je kan ervoor kiezen om het vraagverhelderingsproces zelf te doorlopen of je kan hulp vragen aan personen uit je omgeving. Je kan ook een beroep doen op een dienst ondersteuningsplan, een dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds, een gebruikersorganisatie,...
Als het VAPH je ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget goedkeurt, moet je door een multidisciplinair team een multidisciplinair verslag laten opmaken en indienen. Verschillende commissies oordelen op basis van dat verslag over je erkenning als persoon met een handicap en over de prioriteit van je ondersteuningsvraag. Het VAPH handelt je aanvraag af en bezorgt je een beslissing.

Vraagverheldering

Vraagverheldering helpt om wat je kan en wil goed in kaart te brengen:

 • Hoe ziet je leven eruit?
 • Wat is je kracht, wat kan je goed, hoe wil je je leven vorm geven?
 • Welke diensten en organisaties kunnen je helpen? Wie helpt je nu al?
 • Heb je genoeg hulp of zijn er momenten waarop je meer hulp kan gebruiken? Of wil je je hulp liever anders?

Je antwoorden op die vragen kunnen je helpen om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en een helder zicht te krijgen op de ondersteuning die je wenst.

Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget

Als blijkt uit je vraagverheldering dat je intensieve en frequente ondersteuning nodig hebt, dan kan je een Persoonsvolgend Budget aanvragen bij het VAPH. Daarvoor moet je een ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget indienen.

In dat plan:

 • noteer je je identificatiegegevens en die van je eventuele wettelijk vertegenwoordiger of (voorlopig) bewindvoerder;
 • beantwoord je enkele vragen over je persoonlijke situatie: met wie woon je samen, wat kan je zelf doen, welke hulp krijg je al …?;
 • stel je je ondersteuningsvraag in termen van ondersteuningsfuncties. De globale ondersteuningsfuncties dag- en woonondersteuning druk je uit in dagen/nachten per week. De individuele ondersteuningsfuncties psychosociale begeleiding, praktische hulp en globale individuele ondersteuning in uren per week. Voor de ondersteuningsfunctie ‘oproepbare permanentie’ geef je enkel aan of je die nodig hebt of niet;
 • beantwoord je enkele vragen over hoe er precies te werk werd gegaan bij je vraagverheldering;
 • kan je optioneel informatie meegeven over de dringendheid van je vraag.

Het sjabloon ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget is digitaal beschikbaar via mijnvaph.be. Je kan je plan zelf of via een Dienst Ondersteuningsplan indienen via het VAPH-loket mijnvaph.be. Dat kan aan de hand van je identiteitskaart en een kaartlezer. Er is een papieren versie van het ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget beschikbaar bij het provinciaal kantoor van het VAPH.
Je kan het document ook downloaden van de VAPH website. Klik hier voor een leeg formulier van het ondersteuningsplan Persoonsvolgende Financiering en voor de handleiding om een ondersteuningsplan Persoonsvolgende Financiering zelf in te vullen. 

Verder verloop van je aanvraag Persoonsvolgend Budget

Het VAPH controleert of je ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget volledig is en of er voldoende rekening gehouden is met al je wensen en mogelijkheden.
Het VAPH kan je om bijkomende informatie vragen.
Als het VAPH je ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget goedkeurt, dan wordt je vraag geregistreerd. Je krijgt dan vijf maanden de tijd om een multidisciplinair verslag te laten opmaken door een multidisciplinair team. In dat verslag beschrijft het multidisciplinair team op een objectieve manier je handicap en je ondersteuningsnoden. Ze stellen een budget voor en geven informatie over de dringendheid van je vraag. Dat verslag bezorgen ze aan het VAPH.
Een Provinciale Evaluatiecommissie oordeelt op basis van het multidisciplinair verslag of je erkend wordt als persoon met een handicap.
Een Regionale Prioriteitencommissie oordeelt over de prioriteit van je vraag op basis van de informatie in het multidisciplinair verslag.
Op basis van de voorgaande oordelen en bijhorende documenten handelt het VAPH je vraag af en bezorgt je een beslissing waarin staat:

 • of je door het VAPH erkend wordt als een persoon met een handicap;
 • of je voldoet aan de voorwaarden voor een Persoonsvolgend Budget;
 • welke budgetcategorie je krijgt;
 • of je een Persoonsvolgend Budget op korte termijn kan krijgen of langer zal moeten wachten.

Contactadressen

Diensten Ondersteuningsplan:

Dienst Ondersteuningsplan Limburg

T 011 35 34 10
E info@doplimburg.be
www.dienstondersteuningsplan.be

Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen

T 0473 73 87 68
E info@dop-ovl.be
www.dienstondersteuningsplan.be

Dienst Ondersteuningsplan provincie Antwerpen

T 03 366 29 93
T 0499 51 34 41
E info@doppa.be
www.dienstondersteuningsplan.be

Dienst Ondersteuningsplan Vlaams-Brabant en Brussel

Hoofdzetel en Regio Leuven: T 016 56 56 30
Regio Halle-Vilvoorde: T 02 460 69 60
Regio Brussel: T 02 201 76 43
info@dop-vbb.be
www.dop-vbb.be
 

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen

T 0490 44 34 04
E info@dop-wvl.be
www.dienstondersteuningsplan.be

Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds:

www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-maatschappelijk-werk-van-het-ziekenfonds
 
Gebruikersorganisaties:
www.vgph.be/nl/wie_zijn_we/lidorganisaties-4.html

Multidisciplinaire  teams:

http://www.vaph.be/adressen/mdt/
 

VAPH

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)
T 02 225 85 97
E informatie@vaph.be
www.vaph.be

Nieuw adres vanaf juli 2016:

 Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
T 02 225 85 97
E informatie@vaph.be
www.vaph.be

(Auteur: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)