Niet akkoord met de beslissing van het VAPH?

Je dient een aanvraag in voor intensieve handicapspecifieke ondersteuning  (of niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het VAPH brengt je altijd op de hoogte van haar ‘voornemen van beslissing’. Het voornemen van beslissing is de voorlopige beslissing die het VAPH je denkt te geven op basis van je aanvraag en op basis van de ontvangen informatie.
 
Je hebt dan 2 mogelijkheden: ofwel ga je akkoord met die voorlopige beslissing. Ofwel ga je niet akkoord.
  • Eerste mogelijkheid: je reageert niet op de voorlopige beslissing van het VAPH? Het VAPH gaat ervan uit dat je akkoord gaat met de beslissing.
  • Tweede mogelijkheid: je gaat niet akkoord met de voorlopige beslissing of met een deel van de voorlopige beslissing? Je moet zeker reageren. Hoe doe je dat? Dien een 'verzoekschrift tot heroverweging' in bij het VAPH. . Het VAPH overweegt om bij het voornemen van beslissing het verzoekschrift tot heroverweging mee te sturen.Let op, wacht niet te lang. Dien dit verzoekschrift uiterlijk 30 dagen na kennisname van de voorlopige beslissing in! Dat betekent dat je aan het VAPH vraagt om je aanvraag opnieuw te onderzoeken. Een aparte commissie, de Heroverwegingscommissie (HOC), zal dan je aanvraag opnieuw onderzoeken en een advies overmaken aan het VAPH. Het VAPH deelt je dan de definitieve beslissing mee.
Je gaat niet akkoord gaat met de definitieve beslissing? Je kan beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van je woonplaats. Je hebt daarvoor drie maanden de tijd na de kennisgeving van de definitieve VAPH-beslissing.

Heb je vragen over de beslissing op je aanvraag? Of over de mogelijke verdere stappen als je niet akkoord gaat met de beslissing? In de brief van het VAPH staan de contactgegevens van de personen bij het VAPH die je kunnen helpen.