Nieuwe aanvraagprocedure voor meerderjarige personen met een handicap

Vandaag, op 1 april 2016, start de Persoonsvolgende Financiering. Dit systeem zal de komende maanden stapsgewijs ingevoerd worden. Personen met een handicap zullen zelf de regie van hun ondersteuning in handen kunnen nemen.
 
Vandaag gaat alvast de nieuwe aanvraagprocedure voor meerderjarige personen met een handicap van start. Het ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget vormt hiervoor de basis. En dit ondersteuningsplan kan je zelf invullen, of met hulp van iemand uit je netwerk. Het VAPH stelde een handleiding op, zodat je het ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget juist kan invullen. Je kan je ook laten helpen door professionele organisaties, zoals een Dienst Ondersteuningsplan, een dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of door een gebruikersorganisatie.
 
Meer informatie kan je vinden op: