Onlinewegwijzer wijst mensen met een handicap de weg in VAPH-ondersteuning

Het VAPH deelt in een persbericht van 25 april het volgende mee:


Zopas activeerde het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zijn ‘Wegwijzer VAPH-ondersteuning’. In enkele klikken krijgen mensen met een (vermoeden van) handicap er zicht op de mogelijke ondersteuning die ze kunnen krijgen van de vergunde zorgaanbieders. Zo zien ze op een handig kaartje het beschikbare aanbod op hun maat in hun nabije buurt of in de wijdere regio. Verder krijgen ze een beschrijving van wat die ondersteuning inhoudt en of die ondersteuning onmiddellijk of op kortere of langere termijn beschikbaar is.
De onlinewegwijzer is een digitale databank en omvat twee luiken.
Hoe werkt het?

Het eerste luik richt zich op de ruim 24.000 meerderjarigen met een handicap die al over een persoonsvolgend budget beschikken. Zij kunnen hun ondersteuning zoeken via het luik Ondersteuning via het persoonsvolgend budget. Zoekt iemand zinvolle dagbesteding, woonondersteuning, individuele begeleiding … dan volstaat het daar naar te surfen. Daar tikt de bezoeker de met zijn vraag overeenstemmende vakjes aan en voert hij zijn adresgegevens in. Hij kan aangeven of hij die ondersteuning zoekt in een straal van 0 kilometer (aan huis) of bv. 10, 20 … kilometer.  Vervolgens klikken op zoeken en een beschrijvend overzicht van het aanbod dat met zijn vraag overeenstemt verschijnt. Meer dan dat: de deelnemende vergunde zorgaanbieder vermeldt ook de al dan niet onmiddellijke beschikbaarheid van die ondersteuning. Privacy wordt gegarandeerd, de gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt.

Het tweede luik is er voor al diegenen met een (vermoeden van) een handicap en die nog geen persoonsvolgend budget hebben. Want ook voor hen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de gespecialiseerde, maar dan rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH. Hun mogelijk aanbod vinden ze via het luik rechtstreeks toegankelijke hulp.
Met dit initiatief speelt het VAPH niet alleen in op de vraag van de gebruikers die met hun persoonsvolgend budget nu zelf kunnen bepalen waar ze hun ondersteuning inkopen, maar ook op de vraag van de vergunde zorgaanbieders, die met de wegwijzer een platform aangeboden krijgen om hun ondersteuningsmogelijkheden tot bij de personen met een handicap te brengen. De deelname van de zorgaanbieders is vrijwillig en gebeurt op hun eigen verantwoordelijkheid. Drie weken na een eerste oproep begin april, hadden al 145 of 55 % van de 265 vergunde aanbieders 502 plaatsen van ondersteuning in de wegwijzer ingegeven. Het gaat in totaal om 1399 activiteiten. Telkens geven de vergunde zorgaanbieders daarbij een overzicht van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden die ze bieden, een ruimere omschrijving van dat aanbod en de al dan niet onmiddellijke beschikbaarheid.

Voor meer informatie over het gebruik van de wegwijzer kunt u terecht bij de PVF-infolijn.
Algemene informatie over de wegwijzer VAPH-ondersteuning vindt u via onze website.