Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp

“De minister heeft 15 mio vrijgemaakt om de flessenhals te verhelpen tussen de ‘brede instap’ (lees: Kind en Gezin, CLB, GGZ en CAW) en het aanbod van Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (door VAPH en BJB).
Via een omzendbrief deed de minister een oproep voor de opstart van 15 intersectoraal samengestelde RTJ netwerken om die wachtlijsten te verhelpen door 200 extra gezinnen per gebied van 250.000 inwoners, binnen de maand, hulp te kunnen bieden. Dit initiatief werd gedoopt als “één gezin-één plan”. 


Hierbij vind je zowel achtergrond informatie als een verslag van de presentatie van op de Trefdag van 8/02/2018:

  • de omzendbrief en de oproep
  • een zip met de PPT van het Trefmoment krijg je de voorstelling van 12 RTJ netwerken, die positief werden beoordeeld.
  • Er komt een nieuwe oproep voor de regio’s waar de aanvraag niet werd aanvaard (Antwerpen Stad en Limburg). 
  • Timing:
  • tegen 15 april wordt nog een (vooral inhoudelijke) aanvulling verwacht van alle aanvragers.
  • tegen 15/06 neemt het Aansturingscomité een beslissing en communiceert deze tegen eind juni.”