Video uiteenzetting PVF

Het VAPH, de Federatie voor Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen voor personen met een handicap (FOVIG), de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) en de Vereniging Personen met een Handicap (VFG) organiseerden in februari en maart 2016 provinciale infodagen over Persoonsvolgende Financiering. De infodagen richtten zich tot meerderjarige personen met een handicap en hun begeleiders. De infosessie in het ICC te Gent, op donderdag 3 maart, werd gefilmd.

Bekijk per infosessie de presentatie die er gegeven werd.
De informatie in de presentaties en in de filmopnames geeft de situatie weer zoals ze toen gekend was.

(auteur: VAPH)