Informatie rond zorgregie

Wat is Zorgregie? 

Mensen met een handicap willen ondersteuning. Zorgregie zoekt een antwoord. Zorgregie bestaat uit:

  • Zorgvraagregistratie: Iemand heeft een zorg-vraag. Iemand wil ondersteuning. We laten dit weten. De persoon staat op een wachtlijst.
  • Zorgbemiddeling: Iemand heeft een zorg-vraag. We zoeken een oplossing.
  • Zorgafstemming: Welke ondersteuning is er? Welke vragen zijn er? Geeft de ondersteuning een antwoord op de vragen?
  • Zorgplanning: Er zullen nog vragen komen. Welke ondersteuning is er dan nodig?

Wat is het ROG?

ROG staat voor Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg. In elke provincie is er een ROG. Voorzieningen en diensten, gebruikers en verwijzers zitten er samen. Ze praten over de zorgregie.

Raden van Gebruikers van het VGPH

Het VGPH heeft in iedere provincie een raad van gebruikers. Personen met een beperking en mensen uit hun omgeving zitten er samen.

  • Ze krijgen informatie over wat er gebeurt in hun provincie en in Vlaanderen;
  • Ze bekijken samen moeilijke teksten en zeggen wat ze hiervan vinden;
  • Ze bereiden de vergaderingen van het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (ROG) goed voor. In die vergaderingen zeggen de gebruikers wat zij allemaal belangrijk vinden;
  • Ze brengen verslag uit over het ROG en de wachtlijsten;
  • Ze praten over hun ervaringen.

Als gebruiker kom je op voor personen met een handicap. Je bent ervaringsdeskundige en vertegenwoordigt eventueel een vereniging. Zowel de vertegenwoordiger als zijn of haar vereniging hebben vertrouwen in elkaar. De gebruiker is ook procesbewaker. De coördinatoren en medewerkers van het VGPH ondersteunen de gebruikers.