Infosessies Persoonsvolgend Budget

Afbeelding Uitnodiging Raad van Gebuirkers VGPH infosessies  Persoonsvolgend Budget in Samenwerking met Alin vzw, Absoluut vzw, Zoom vzw en Onafhankelijk Leven.
Inleiding

In de maand maart organiseerde het VGPH samen met vier Bijstandsorganisaties inforsessies Persoonsvolgend Budget (PVB) in elke provincie.
Er waren enkele vragen die vaak terug kwamen. Hier onder zetten we nog een korte uitleg over drie belangrijke thema’s die aan bod kwamen.

Vervoer

Veel gebruikers stellen vast dat vervoer niet meer door het dagcentrum geregeld wordt.
Als je vorig jaar reeds gebruik maakte van vervoer, zit de kost daarvoor vervat in je persoonsvolgend budget. De vergunde zorgaanbieder moet ook dit jaar het vervoer kunnen aanbieden, in het kader van de beloofde zorgcontinuïteit.

Herinschaling

Voor de zorgaanbieders, zal er nog een correctie komen van de historische scheeftrekking. Als je als gebruiker een laag budget kreeg (omwille van historische lage subsidiëring van de voorziening in het verleden), kun je niet direct in beroep gaan. Je mag wel een nieuwe inschaling vragen als je de voorziening wilt verlaten. Als je in dezelfde voorziening blijft als vorig jaar, moet deze dezelfde zorg en ondersteuning bieden als in het verleden (= zorgcontinuïteit).

7 dagen op 7 woonondersteuning

Er werd op 24 februari 2017 een Decreet goedgekeurd waardoor gebruikers die vorig jaar voltijds in een voorziening verbleven het recht behouden op 7 dagen woonondersteuning. Daarvoor moet die persoon een herziening doorlopen. De voorziening moet zich engageren om die zorg te verlenen en zal daarvoor rechtstreeks vergoed worden. In de individuele dienstverleningsovereenkomst moet je uitdrukkelijk zeggen dat je gebruik wil maken van de 7/7-regeling (je moet daarbij verwijzen naar artikel 21 van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de invoering van persoonsvolgende financiering’).

Linken naar FAQ-pagina’s op het internet

Als je vragen hebt over de terbeschikkingstellingsbrief die je in januari kreeg, kun je misschien een antwoord vinden op de FAQ-pagina van het VAPH
 
De Bijstandsorganisaties beantwoorden je vragen via telefoon en mail.

Sommige Bijstandsorganisaties hebben intussen ook een webpagina met vragen en antwoorden over persoonsvolgende financiering,zie: vragen en antwoorden over de PVF op de website van Absoluut, vragen rond een persoonsvolgend budget op de website van Alin en infofiches en formulieren op de website van Onafhankelijk Leven. Je kunt ook een kijkje nemen op de website van Zoom en de gloednieuwe bijstandsorganisatie MyAssist.

Documenten

Powerpoint infosessie Perssonsvolgend Budget door Bijstandsorganisaties
Powerpoint voorstelling Raad van Gebruikers

Praktisch

Voor vragen kan je terecht bij:

Tia De Wannemaeker - Tia.dewannemaeker@vgph.be
Renilde De Coster - Renilde.decoster@vgph.be