Klachtenprocedure

Je hebt een klacht over zorgregie? Dan kan het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (VGPH) je helpen. Wij luisteren naar wat jij wil en bekijken samen de mogelijkheden.

Stel bijvoorbeel dat je niet tevreden bent over de dienstverlening of werking van het VAPH zelf

In het algemeen is het belangrijk om eerst als klager een klacht in te dienen bij het VAPH (bij de klachtendienst). Als dat niets oplost, dan kan de klager aankloppen bij de Vlaamse Ombudsdienst die zijn dossier mee behartigen. 

STAP 1: Eerst moet er een klacht ingediend worden bij de klachtendienst van het VAPH.

- Dit kan via mail, via brief, of via telefoon. De klager mag dit zelf beslissen wat voor hem het eenvoudigste is.

Klachtendienst VAPH (Katrien Moons)
  • E-mail: klachten@vaph.be
  • Tel. 02 225 85 00

- De klacht moet zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven worden. De klacht mag niet anoniem zijn en de klager moet betrokken partij zijn.

- Er gebeurt zeker géén opschorting van aanvragen of zaken in het dossier, doordat er een klacht wordt ingediend. Dus dit wil ook zeggen dat het geen invloed heeft op de plaats van het dossier in de wachtlijst. 

- Ten laatste 45 werkdagen na de indiening van de klacht brengt het VAPH de klager schriftelijk op de hoogte van de beslissing.STAP 2: Moest het indienen van de klacht niets uithalen, dan kan de klager zich richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

De Vlaamse Ombudsdienst helpt bij de bemiddeling van uw dossier en zorgt dat de zaken correct worden afgehandeld. 

Vlaamse Ombudsdienst (Bart Weekers)
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Tel. gratis nummer 1700 - alle werkdagen van 9.00 tot 19.00u
Openingsuren: kantoren open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 u
E-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
Website: http://www.ombudsman.be/nl/ombudsman/card/vlaamse-ombudsman


- Je kan pas een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst nadat je eerst een klacht hebt ingediend bij de overheidsdienst (in deze, het VAPH) zelf.

- Indienen van de klacht kan via de website zelf (http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/klacht/klachtenformulier.html) of via e-mail.

- Binnen de week neemt de Vlaamse Ombudsdienst contact op met de klager.