Ondersteuning

Het VGPH ondersteunt personen met een handicap en/of hun netwerk (ook de ervaringsdeskundigen of gebruikersvertegenwoordigers genoemd) om hen maximaal en op elk niveau volwaardig te laten participeren aan beleids- en overlegtafels rond de organisatie van zorg en ondersteuning. Deze gebruikersvertegenwoordigers worden afgevaardigd vanuit hun vereniging. Het zijn deze vrijwilligers en hun verenigingen die de basis vormen van het platform VGPH.

Het VGPH waardeert de ervaringsdeskundigheid van personen met een beperking en wil empowerend en op vraag van personen met een handicap ondersteuning bieden.

Hierbij de getuigenis van 10 ervaringsdeskundigen in het kader van 10 jaar VGPH (december 2012)

 

10jVGPH v6-540 from VGPH on Vimeo - Lees de tekstversie van de video