Wie zijn we?

VGPH staat voor het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Het VGPH is een platform van verenigingen voor personen met een handicap. Het bestaat momenteel uit 23 lidverenigingen.

Het VGPH ondersteunt personen met een handicap en/of hun netwerk (ook ervaringsdeskundigen of gebruikersvertegenwoordigers genoemd) om hen maximaal en op elk niveau volwaardig te laten participeren aan beleids- en overlegtafels rond de organisatie van zorg en ondersteuning. Deze gebruikersvertegenwoordigers worden afgevaardigd vanuit hun vereniging. Het zijn deze vrijwilligers en hun verenigingen die de basis vormen van het platform VGPH.

Het VGPH waardeert de ervaringsdeskundigheid van personen met een beperking en wil empowerend en op vraag van personen met een handicap ondersteuning bieden.

Het VGPH heeft kantoren in alle provincies en in Brussel.