Jaarverslagen

Hieronder vind je de Jaarverslagen van het VGPH, het meest recente bovenaan.

Deze verslagen zijn pdf-versies. Personen met een visuele beperking die moeilijkheden zouden ondervinden om deze verslagen te raadplegen, kunnen op eenvoudig verzoek een andere toegankelijke elektronische versie opvragen. Daarvoor volstaat een seintje op info@vgph.be of via het algemene nummer 02 219 00 19. We hopen zo snel mogelijk elk euvel weg te werken.