Mee doen als individu

Wat zijn de voorwaarden?

Als individu kan je lid worden als je ...

  • lid bent van één van onze 23 lidverenigingen. Neem een kijkje op Wie zijn we?/ Lidorganisaties om te zien of je organisatie er tussen staat.  Je wordt voorgedragen en afgevaardigd door je vereniging;
  • thuis bent in de standpunten, de cultuur en het netwerk van jouw vereniging met betrekking tot de Zorgregie of je bent bereid om je in te werken;
  • je belangeloos engageert om voor het VGPH activiteiten uit te voeren in functie van de vertegenwoordiging van gebruikers;
  • je ervaringsdeskundigheid wil delen;
  • handicapoverstijgend kan denken.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Als je als individu voldoet aan de criteria en afgevaardigd of voorgedragen wil worden door jouw vereniging, dan kan je op de volgende manieren lid worden:
  • Neem contact op met je vereniging en laat hen jouw interesse in dit engagement weten. Weet je niet meteen tot wie jij je in jouw vereniging moet richten, neem dan contact op met het VGPH, via info@vgph.be. We brengen je graag in contact met de verantwoordelijke(n) vanuit jouw vereniging in het platform VGPH.
  • Zodra jouw vereniging akkoord is om je als hun gebruikersvertegenwoordiger af te vaardigen, neemt de vereniging of jijzelf contact op met het VGPH, op Vlaams niveau of meteen provinciaal via de coördinator in de juiste provincie (contactgegevens: klik hier).
  • De provinciale collega nodigt je uit voor een kennismakingsgesprek: je ontvangt daarbij een kennismakingspakket met onder andere een kennismakingsboekje en de Gids van de Gebruikersvertegenwoordiger waarin de werking van het VGPH en de Zorgregie uit de doeken gedaan wordt, maar ook een aantal praktische zaken zoals de vrijwilligersvergoeding.