Mee doen als vereniging

Wat zijn de voorwaarden?

Als vereniging kan je lid worden als je ...

  • een voldoende representatieve doelgroep vertegenwoordigt of een aantal kleinere verenigingen overkoepelt die zich richten tot de doelgroep van het VAPH;
  • actief bent in ten minste drie Vlaamse provincies,
  • EN minimum in 1 provincie bereid bent om met één of meerdere gebruikersvertegenwoordigers actief deel te nemen aan de overlegtafels in de zorgregie. (Verdere specificaties voor verenigingen kan je opvragen via de algemeen coördinator.)

Hoe gaat dit in zijn werk

Als je als vereniging interesse hebt om lid te worden van het platform VGPH en je meer wil weten over de exacte criteria, neem dan contact op met de algemeen coördinator van het VGPH, Jan Brocatus via jan.brocatus@vgph.be

  • Samen met de algemeen coördinator stel je dan een aanvraag tot lidmaatschap op.
  • De Raad van Bestuur bespreekt de kandidatuur en legt die dan voor aan de eerstvolgende Algemene Vergadering van het VGPH.